Kina kan begränsa dödsstraffet

China Daily skriver i dag om ett lagförslag som kan komma att avskaffa dödsstraffet för tretton olika brott. Det skulle innebära att antalet brott i Kina som kan bestraffas med döden minskar från 68 till 55.

Det finns ingen officiell statistik tillgänglig över antalet avrättningar i Kina, men Duihua Foundation uppskattar dem till cirka 5 000 årligen, vilket är mer än resten av världen tillsammans.

The Guardian konstaterar att lagförslaget kan ses som en del av en trend att minska antalet avrättningar i Kina, och följer på beslutet 2007 att handlägga samtliga dödsdomar i landets högsta domstol. Innan 2007 kunde även de mindre lokala domstolarna dela ut dödsstraff, och Duihua Foundation uppskattar att antalet avrättningar för något årtionde sedan översteg 10 000.

Då statistiken över antalet avrättningar i Kina inte är offentlig, är det svårt att säkert veta antalet varje år. Duihua Foundation uppskattar dock att antalet sjunkit från cirka 10 000 för något årtionde sedan, till cirka 5 000 i dag. Bild från laogai.org.

– Vi välkomnar varje försök att minska dödsstraffet i Kina, men det är oklart om denna förändring kommer ha någon större påverkan på antalet avrättningar i landet, säger Catherine Baber från Amnesty International till The Guardian.

Hon menar att Kina kan ta ”mer meningsfulla åtgärder” och ivrar dem att helt och hållet överge dödsstraffet, vilket hon kallar ”en internationell trend”.

Vanliga argument bland dödsstraffets förespråkare i Kina är att över 95 procent av befolkningen stöder dess bruk som går långt bak i tiden, och att ”utvecklade länder” som Japan och USA fortfarande håller kvar vid det.

Samtidigt talar The Guardian talar också med en kinesisk advokat, som menar att lagförslaget är ”en signifikant ändring som visar framstegen inom Kinas rättssystem och allmänhetens medvetande”. Han säger sig också märka i sitt yrke att antalet dödsdomar sjunker stadigt för varje år, och att de tretton brott som omfattas av lagförslaget sällan bestraffas med döden längre.

Det finns dock undantag som bekräftar regeln, då the Guardian nämner att en man dömdes till döden förra året för att ha smugglat 82 fåglar och andra sällsynta djur.

De tretton brott som i dag är belagda med eventuellt dödsstraff, men kan komma att bedömas lindrigare i framtiden om lagförslaget godkänns innefattar:

* Smuggling av antikviteter
* Smuggling av värdefulla metaller
* Smuggling av sällsynta djur och djurprodukter
* ”Annan smuggling”
* Kvittobedrägeri
* Förfalskning av ekonomiska dokument
* Kreditbedrägeri
* Skapande av falska momskvitton för återbäring
* Sälja förfalskad moms
* Utlärning av kriminella metoder
* Stöld av antika kulturella artefakter
* Stöld av fossiler
* ”Annan stöld”

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 000 andra artiklar? Överväg då att stödja bloggen via Patreon eller Swish (0730705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

2 Comments

 1. Hittade precis hit på grund av din kommentar hos mig ;-)
  Har ännu inte hunnit läsa så mycket, men jag ser att du skriver intressant och jag kommer att följa dig.

  Angående dödsstraffet i Kina så är jag positivt överraskad att du skriver något sånär neutralt. Som du var inne på i texten så har ju faktiskt världens tre största demokratier valt dödsstraff, så det är ju inte på något sätt demokratiskt förankrat i världen att dödsstraffet är fel – vilket den stora massan i Europa tycks tro.

  Vi ska naturligtvis verka för att rättssäkerheten på alla plan förbättras, men vi ska inte tro ett den Europeiska modellen nödvändigtvis är rätt för hela världen.

 2. Absolut – man blir less på att det mesta som skrivs om Kina, särskilt på bloggar och internet, är vinklat på något vis. Intressant rapportering måste ta upp både för- och nackdelar med det relevanta ämnet; återge så rättvisa fakta som möjligt för att läsaren själv ska kunna skaffa sig en uppfattning.

  Journalistens uppgift är att informera, inte att forma målgruppens åsikter.

  Nästa steg får bli att uppdatera min buletin lika ofta som du uppdaterar din blogg!

Kommentera