Kinas hamn i Lysekil: Nya uppgifter och dokument

I artikeln ”Sanningen bakom Kinas miljardinvestering i Lysekil” skrev jag igår i magasinet Fokus kopplingarna den kinesiska affärsman som vill bygga Nordens största hamn i Lysekil har till Kinas militär och kommunistparti.

Under gårdagen lovade jag även att här på InBeijing publicera en rad uppgifter som inte fick plats i artikeln i Fokus, samt lägga upp de dokument som bevisar att Lysekils kommunstyrelses ordförande Jan-Olof Johansson ljög i Sveriges Radio.

Om vi börjar med dokumenten. I Sveriges Radio Studio ett sade Johansson i tisdags som svar på en direkt fråga från Magnus Sederholm att kommunen var ”på väg” att skriva under en överenskommelse med ett par konsulter om att starta en undersökning angående hamnbygget.

Johansson hade dock redan innan debatten i Studio ett skrivit på dessa papper, som jag tagit del av och nu delar med mig av till er läsare enligt nedan:

Det finns alltså ytterligare några uppgifter av intresse som av utrymmesskäl inte fick plats i gårdagens artikel i Fokus. Några av dem har jag återgett i en artikel på engelska för den lokala publikationen Taiwan Sentinel med rubriken ”China’s Bid to Build the Largest Port in Scandinavia Raises Security Concerns”.

Jag tänkte även återge dessa – och ett par uppgifter till – här nedan i punktform:

1) Förutom byggnationen av den 1 800 meter långa och 1 000 meter breda kajen vid Brofjorden planeras alltså en terminal för kryssningsfartyg vid den nuvarande hamnen i Gullmarn. Detta skulle enligt Magnus Sederholm innebära omfattande ekologiska skador eftersom Gullmarn är en tröskelfjord. Enligt Sederholm måste man, kanske såväl vid Brofjorden som Gullmarn, spränga bort delar av skärgården för att uppnå nödvändig längd och djup.

2) Det lyxhotell som planeras på den orörda ön Stora Skeppsholmen ska innefatta stora faciliteter för hälsovård samt ”restauranger med Michelin-stjärnor”, för att året runt locka inte bara europeiska utan även ryska och kinesiska turister. Något som – särskilt tillsammans med de nya hamnfaciliteterna – helt kommer omforma Lysekils skärgårdsmiljö.

3) Ovanstående uppgifter kommer från en presentation som Lysekils kommunstyrelse tog del av innan de redan nämnda pappren från konsultföretagen skrevs under. I denna presentation står även att kommunen ska hålla ett nytt möte med den kinesiska investeraren Sunbase i januari 2018. Till mötet ska Sunbase sätta samman en styrkommitté och presentera en detaljerad finansieringsplan.

Till mötet i januari ska Lysekils kommun även förbereda ”nödvändiga beslutsfattningsprocesser” som ska integreras med projektets tidslinje. Kommunen ska även förbereda ”nödvändig kompetens” för att medverka i olika delar av projektet. Kort sagt så kommer mötet i januari utgöra startskottet för byggnationen av den kinesiska hamnen.

4) Bland de fyra ”lobbyister” som Sederholm pekar ut som drivande för projektet märks Tommy Niklasson. Genom TMY Consulting råkar Niklasson händelsevis även vara en av konsulterna bakom den presentation som kommunen tog del av innan de skrev på ovanstående papper, och har dessutom enligt Sederholm egna särintressen inom sjöfarten.

5) Gunter Gao Jingde, ägare och ordförande för Sunbase, har tidigare varit inblandad i omfattande misstänkt röstfusk i Hongkong. Förutom de positioner han hållit inom olika organisationer kopplade till kommunistpartiet som jag presenterade under gårdagen, är Gao även ordförande för ”Association of Chinese Culture of Hong Kong”, en organisation vars uttalade uppdrag är att ”medverka till den stora återföreningen av moderlandet” genom att sprida kinesisk kultur.

6) Som jag förklarade i går så har projektet i Lysekil kunnat framskrida på detta närmast hemliga vis eftersom Sverige, i motsats till många andra EU-länder, inte har någon central mekanism för att bedöma huruvida utländska direktinvesteringar kan utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Tvärtom så har regeringen en uttalad policy om att attrahera så mycket utländska investeringar som möjligt, med särskilt fokus på Kina tillsammans med Indien och USA.

Under hösten motsatte sig Sverige även ett ramverk som EU-kommissionen föreslog för att granska utländska direktinvesteringar av säkerhetsskäl. Tyskland, Frankrike och Italien har drivit på för detta ramverk, som främst utarbetats på grund av oron för de kraftigt ökade kinesiska investeringarna i Europa.

Svenska myndigheter pekade dock på risken för protektionism; givetvis skulle ett ramverk enligt ovan försvåra den uttalade policyn att locka utländska investeringar från Kina. Wallström har dock vid tidigare tillfällen talat om att det kan bli aktuellt med en lag som ger Sveriges centrala myndigheter större makt över investeringar som kan tänkas hota den nationella säkerheten. Men en sådan lag kan börja debatteras först våren 2018, alltså för sent för att hindra byggnationen av hamnen i Lysekil.

7) I veckan framhöll Csaba Perlenberg i en ledare i Göteborgs-Tidningen med rubriken ”Låt inte Lysekil bli ett nordiskt Troja” att försvarsberedningen i sin nya rapport understryker just västkusten som ”avgörande” för att Sverige ska kunna motstå ett militärt angrepp.

Bland annat skriver försvarsberedningen att:

För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser västerut avgörande för Sverige. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av tredje part. De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och Finland. De viktigaste svenska västliga förbindelserna går via Västkusten och Göteborg, via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna Trondheim och Narvik.

Mot denna bakgrund vore det ju fullständigt orimligt att en högt uppsatt profil inom kommunistpartiet tillåts bygga Skandinaviens största hamn på den svenska Atlantkusten.

Det vore alltså inte bara ett hot mot den svenska säkerheten, men även mot Finland och NATO-landet Norge vid en eventuell konflikt med Ryssland, eftersom Moskva ju delar en hel rad säkerhetspolitiska intressen med Peking.

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 000 andra artiklar? Överväg då att stödja bloggen via Patreon eller Swish (0730705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

4 Comments

 1. Jojjie, do not remove the my recicled article below again, or you will only prove yourself to be the worst gossip in the world!

  【A recycle of my article in regards to Jojje and his web articles, written in Feb 2017. It is obvious that Jojje has learnt nothing since then and is getting sicker daily. Somebody save the self-indulged gossip maker, please】
  Stop telling lies Jojje Olsson, Please
  Having read Jojje Olsson articles in past two years, I cannot help making some remarks about it again – I did it before, but it was deleted by him, because it was obviously not in his taste. My Swedish is good enough for reading and chatting, but to express myself better I use English instead.
  It is too much to ask Jojje Olsson to love China and its people, but it is probably reasonable to ask him not to hate China and its people – why should he does it?And it is definitively right to ask him not to say his loves them while in reality he hates them all the time, with reasons I have difficulty to imagine. Could Hitler have had similar feeling to Jews? Why should one hates something different from what he himself belong to? Is world not a better place with flowers of many different sorts and colors in blossom?
  As a freelance journalist specialized in Chinese affairs, and having lived and learnt everything about China for so long, Jojje Olsson claims that his interests in publishing articles is to report about China fairly. But what he did is exactly the opposite. He is spreading rumors and gossips all the time, and trying to find something vicious of everything happened in China and putting it in his article, in the guise of reality report.
  It makes me sick to think to collect all his biased gossips and explain how he has been screwing things up ridiculously. Instead I list a few facts about China which he once reported, but very negatively with no good reasons at all
  First, about Chinese media censorship and totalitarian rule. In present China people can openly speak about practically everything they think, without any consequence. Freedom of speech has been the norm ever since the death of Mao, practically. There are few thousands newspapers and magazines in China where all sort of reports, articles, fictions, fairy tales etc are published in huge quantity. In the printed media, however, there is restriction, and that is one should not call for overthrowing the government. If you do, you will be warned, and if your insist in that you will eventually be imprisoned.
  That is the so called censorship in general, and it is in reality not very far from free media. Can anyone openly call for overthrowing the Swedish government in current political systems? No, it is forbidden here as well. There is a difference in degree of media freedom between Sweden and China, and it is somewhat more free in Sweden, I must say, but the difference is not so big, and it is reducing with time, particularly with the explosion of media publication introduced by the widespread use of internet.
  The economy situation and life standards in China have made incredible progress in the past 40 years, and people are in general satisfied with what they have. China has a recorded history of 4000 years, and people there, young and old alike, have strong feeling to their culture, and their nation as a whole. That is the force which has kept the civilization as an entity for 4000 years continuously, practically the only one on the earth. And now China is heading to a high tide in its economy and civilization seen in long historical perspective. Why should the Chinese as a whole complain and try to overthrow what they enjoy so much?
  Second, the express train system in China. In the past 5 years, China has constructed a completely new network of express railway which has covered most part of the huge country and made travel much more convenient. This is practically something new in the world – with its coverage of area, the speed of over 300 KM per hour, and the superb quality in seats and service on the trains. No one who has put his feet on the train and traveled with it is not extremely impressed by it.
  It is just one aspect of China’s rapid development, and with it the improvement of people’s life quality. Thousands of Chinese cities and towns have been reconstructed completely with wide and clean streets, huge shopping centers and splendid shopping malls, food service and entertainment facilities of all kinds. Even a medium sized city would look more prosperous than Stockholm, the only big city in Sweden.
  Third, Jojje Olson once wrote a few articles about Chinese Yearly University Enrollment Examination, and he calls it a killing trap, in his typical style. The examination is actually an important part in Chinese education system and in Chinese society, and it played an extremely positive role as a whole.
  As a long-lasting cultural tradition, Chinese pay great attentions to education of their children. Parents in general regards it one of their life most important task to give their kids a decent education, preferably as good as possible. This is not only true for those who themselves have had good education, but even for those who had practically not education at all,and many are willing to work hard and long-time for it when necessary. But the resource of good university education is limited in China, like in anywhere else. To ensure that all children and students would have the same chance of education, based on merit of knowledge and study competence instead of family background or positions of parents, strictly regulated National University Enrollment Examination is held by Chinese government once a year, where all students are given the same test sheets of math, physics, literature, and English. Those who get good results are ensured seats in the best universities no matter what family they come from.
  This grand-scale activity is never reported by Jojje, although it is so important, and although he claims to be an active reporters about everything of China. Instead, he said the National Examination is a killing ground, destroying Chinese youngsters mercilessly. Is this a honest, reality based way of a journalist work?
  All the above is so clear such that Jojje Olsson cannot possibly miss knowing them. And still he has made no reports about them to his readers, who are keen to learn about China’s reality. Instead, China in his report is worse than Stalin’s Soviet: peopled are suppressed and suffering, living in misery all the time, waiting to be reported and eventually liberated by somebody like himself. What a misleading. And I cannot help wondering, why is he doing all these?
  Two facts are clear
  He is misleading his Swedish readers, his countrymen, systematically and completely, and this is not so glorious
  He is hoping to turn China upside down as a whole in order to prove his shallow superiority, and this is viscous.

  • Dear Tage, I have never nor will I ever remove any of your countless comments on my blog. Your personal attacks on me is a proof that my writing is hitting a nerve, which is exactly what I want, so I take your negative feedback as a badge of honour. Moreover, your replies and the discussions you are starting in my comment fields also helps to improve the vitality of this blog, and improves the SEO score so that I get higher up in Google and other search engines. Thank you Tage!

  • Who are you Tage Lejon? Are you living in China or Sweden? How come your knowledge about China differs 100% from what I have read in all media and other publications during the latest ten years? Are you a real sane person or what? If you ask me I am convinced that we in Sweden do not need anything at all from China as long as China is ruled under the dictatorship of Xi Jinping?

Kommentera