Om InBeijing

Svensk rapportering från Kina och Asien sträcker sig ofta till korta notiser från TT eller annan nyhetsbyrå, då det bara finns en knapp handfull svenska korrespondenter i området.

InBeijing vill fylla detta tomrum i svensk media.

På denna blogg erbjuds djupa analyser och snabba nyhetsuppdateringar. Många av artiklarna finns inte att läsa någon annanstans på svenska.

Ambitionen är kort sagt att vara Sveriges bästa källa för nyheter och analyser från Kina och Östasien.

Stor vikt läggs vid nyanserad rapportering och noggrann källkontroll. InBeijings över 1 000 faktamässigt korrekta artiklar utgör en stor mängd information som kan användas i uppsatser eller andra mediaföretags arbeten.

InBeijing är på alla politiskt och ekonomiskt obunden. Sidans främsta drivkraft är en önskan att informera svenska läsare om denna del av världen, och materialet får därför gärna återpubliceras.

Prenumerera på nya artiklar via RSS:
http://feeds.feedburner.com/inbj
feed://feeds.feedburner.com/inbj

InBeijing finns även på Twitter, Facebook och Flickr.

Kommentera