Mer makt till Kinas arbetare

För ett tag sedan skrev jag om låglöneproduktionens potentiella slut i Kina. En nyhetsartikel i dagens The Guardian och ett längre reportage av The Economist ger anledning att återkomma till ämnet ur en annan vinkel: Den ökade makten hos Kinas arbetare. Först ett förtydligande. Liksom i Sverige, finns det i Kina olika sorters ”arbetare”. Många […] Läs mer

Längst och snabbast i världen

China Daily skriver i dag att Kina satsar närmare 900 miljarder kronor på att fördubbla sitt nät av höghastighetståg till år 2012. Över 6 000 kilometer nya spår kommer läggas, och expandera landets totala höghastighetsräls till 13 000 kilometer, sade chefekonomen vid landets järnvägsministerium i går. Med cirka 7 000 kilometer höghastighetståg har Kina i […] Läs mer

Dyster miljörapport från Kina

Den ekonomiska återhämtningen har inneburit att luftkvalitén i kinesiska städer försämrats jämfört med förra året, skriver China Daily i dag. En rapport från landets miljöskyddsmyndighet visade att kvalitén på luften nådde eller översteg ”nivå 2” i landets 113 största städer 91 procent av dagarna under första halvåret 2010, vilket är en försämring mot fjolåret. – […] Läs mer

Pekings befolkning närmar sig 20 miljoner

People’s Daily skriver i dag att antalet invånare i huvudstaden har ökat snabbare än myndigheterna tidigare trott, då antalet pekingbor nu räknas till 19,72 miljoner. Enligt riktlinjer för stadens utveckling som drogs upp i början av 2000-talet, skulle det inte finnas över 18 miljoner invånare i Peking innan år 2020. Myndigheternas nya utredning visar att […] Läs mer

Polis misshandlade ”fel kvinna”

Sex civilklädda poliser fångades i veckan på bevakningskamera då de ägnade en kvart åt att misshandla en 58-årig kvinna. Några av de inblandade poliserna kommer att straffas, då det visade sig att kvinnan var gift med en högre lokal tjänsteman. Kinesiska polisen möter nu en storm av kritik och beska kommentarer på internet och i […] Läs mer

Över 700 döda i Kina efter översvämning

Statlig kinesisk media rapporterar i dag att över 700 personer mist livet, och över 8 miljoner har evakuerats efter landets värsta översvämningar på över ett årtionde. De materiella skadorna uppgår enligt The Guardian till ” flera miljarder brittiska pund”. En video från BBC illustrerar effektivt det pågående kaoset. Varje sommar hotar översvämmning stora delar av […] Läs mer

Låglöneproduktion i Kina ett minne blott?

China Daily ställer i dag frågan hur länge utländska företag har råd att tillverka varor i Kina. Senaste tidens utveckling med höjda löner, brist på arbetskraft och en rad strejker har fått många företag att blicka mot länder som Vietnam eller Bangladesh. En rad faktorer gör att det i dag är svårare att exploatera kinesiska […] Läs mer