Kinas användning av begreppet “utländska fientliga aktörer”

Kinas börsindex befinner sig i fritt fall, och har tappat över en tredjedel i värde under den senaste månaden. Som jag skrev för Finansliv förra veckan så har “utländska fientliga aktörer” fått skulden för detta på internet och i flera statliga medier.

Såväl amerikanska myndigheter som George Soros och Goldman Sachs sägs ligga bakom börsraset, trots att utlänningar endast har begränsad tillgång att alls köpa kinesiska aktier.

Med anledning av detta skriver forskaren och författaren Elizabeth Economy för Council on Foreign Relations om hur just detta uttryck (“hostile foreign forces” på engelska) under de senaste åren blivit en standardterm för allt som går fel i det kinesiska samhället:

The phrase “hostile foreign forces” has become a catch-all for Chinese officials, scholars, and media commentators who cannot acknowledge the reality of China’s current political and economic situation.

Hon ger sedan en rad exempel på missförhållanden som Kinas myndigheter den senaste tiden valt att skylla på utlänningar:

1) Kinas utbildningsminister sade kring årskiftet att landets studenter och yngre lärare är “primära mål för fientliga styrkors infiltrering”, och passade samtidigt på att fördöma “västerländska koncept” som mänskliga rättigheter, likhet inför lagen och ett starkt civilsamhälle.

2) Den statliga tankesmedjan Chinese Academy of Social Sciences anklagade nyligen “fientliga krafter” från väst för att överdriva antalet döda under svältkatastrofen det stora språnget, som ett steg i ledet att underminera kommunistpartiets legitimitet.

3) Samma tankesmedja producerade tillsammans med Kinas militär en film vars budskap var att militärt samarbete mellan Kina och USA ger amerikanerna en möjlighet till infiltration, samtidigt som amerikanska stipendier till kinesiska studenter är en del av “USA:s kulturella invasion”.

4) Då rapporter om politiskt våld i Xinjiang kom ut i västerländsk media under förra hösten berodde detta på “utländska fientliga aktörer”.

5) Likaledes sades dessa utländska aktörer ligga bakom de stora demokratiprotesterna i Hongkong som också ägde rum förra hösten.

6) En chef vid Kinas statliga – och enda – fackförening anklagade nyligen samma utländska fientliga aktörer för att försöka “underminera kinesiska arbetares solidaritet”.

7) Till och med då de första rösterna höjdes för att rena Kinas förorenade luft så menade myndigheterna att aktivisterna “utnyttjades att utländska krafter” som ville Kina illa.

Elizabeth Economy menar vidare att detta är en retorik som visserligen tjänar de kinesiska ledarna väl kortsiktigt, men som kan komma att ge oönskade effekter i det långa loppet.

Hon påpekar exempelvis att allt färre utlänningar kommer till Kina, och att detta sannolikt hänger ihop med ett allt bistrare politiskt klimat.

Under fjolåret var det dubbelt så många utlänningar som lämnade Kina jämfört med antalet som anlände. Amerikaner är den största gruppen utlänningar bosatt i Kina; men i fjol var det 22 procent färre amerikaner som flyttade till Kina än året innan.

Tidigare i år skrev jag ett inlägg här på InBeijing – som delats hundratals gånger – om hur många utlänningar de facto går på den världsbild som Kinas myndigheter målmedvetet sprider.

Som exempel nämnde jag två svenska vänner i Hongkong, som under demonstrationerna där förra hösten talade om “lättmanipulerade studenter” samt att Hongkong “aldrig tidigare haft demokrati”. Vidare menade de att demonstranterna hade “själviska krav” och med sina handlingar “skadade Hongkongs image”.

En exakt återupprepning av kommunistpartiets retorik, alltså.

I samma inlägg skrev jag även om en annan svensk vän i Peking som menade att kineser vet mer om kulturrevolutionen än utlänningar, eftersom kineser redan från skolan har tillgång till utförlig kinesisk litteratur på ämnet som vi saknar.

Denna åsikt hade hans fru framfört – tanken på att allt skolmaterial först måste godkännas av Kinas censurmyndighet förekom inte min vän.

Då Kina högljutt skyller samhällets missförhållanden på utländska aktörer, är det givetvis särskilt bedrägligt om även utlänningarna själva köper detta.

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 800 andra artiklar? Överväg då att prenumerera på InBeijing Premium, eller att stödja sidan via Patreon eller Swish (073-0705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

2 Comments

 1. ” Utländska fientliga aktörer “.. Formuleringen känns igen från Sovjettiden samt de före detta kommunistiska länderna . Att börsindexen befinner sig i fritt fall kan vara ett tecken på att ” en bubbla ” håller på att spricka eller åtminstone pysa ut.Förr eller senare hinner verkligheten i kapp..

 2. “Kinas börsindex befinner sig i fritt fall, och har tappat över en tredjedel i värde under den senaste månaden”. This is but only one side of the coin. The reality is that in the last 12 months, Chinese börsindex has risen around 200%, even after the reported fall right now.

  This is the typical way of reports made by J Olsson on this web site. Everythig negative is reported, while everything not so is not. So when börsindex rose, nothing happens, and while börsindex falls, report with the loudest voice. There is practically no exception. We have seen his report about
  1. Chinese express train system, which have developed in incredible speed and connected the country in all directions and are playing a major role in its further development
  2. Chiese national yearly university examination Gaokao, which is an important means of selecting the yongsters of good study grade to enter the university and has played vety important and positive role in the progress of the whole society.
  3. The extremely rapid development of Chines telicommunication products and industry
  and so on, and so on

  All are painted as black as possible, now matter what the subjects are. And still J Olsson claims that he provides the most widespread and corrrect report about China. Does he never feel shameful sometimes?

  In regards to the Kinas börsindex fall and George Soros och Goldman Sachs role in it, we can still remmember very well how svensk knonans practical collaps in 1997 was blamed by the Swedish mass media and common people to George Soros etc. This was not odd because these US capitalists has not only done great damage to Sweden, but also to many countries in Europe and Asia in 1990’s, including England and Thailand. Why then when Chian has shown a bit doubt about the black hands from these capitalist in its börsindex fall is so strange, and inglorious? Are you really a great deal smarter and have more right that the people in China? Who on the earth gives you that right??

Kommentera