Kina avskaffar dödsstraffet för 13 brott

Under gårdagen offentliggjordes det att Kina nu avskaffar dödsstraffet för 13 brott, vilka främst har med ekonomiska brott eller smuggling att göra.

Efter en årlig översikt av rättssystemet sade Kinas högsta domstol att dödsstraffet bör användas mer sällan, och endast vid “extremt allvarliga brott”.

Det fanns tidigare 68 brott i Kina som kunde beläggas med dödsstraff, bland annat kvittobedrägeri och smuggling av sällsynta djur.

Dessutom har myndigheterna nu uppmanat domstolar runt om i landet att “avvakta med själva avrättningen i två år, om inte omedelbar avrättning är absolut nödvändig”.

Omedelbar avrättning kan fortfarande ske vid exempelvis drogsmuggling eller massmord.

En tidigare åtgärd för att minska antalet avrättningar kunde ses 2007, då det bestämdes att samtliga dödsdomar slutligen ska handläggas av Kinas högsta domstol.

Kina har på senare år vidtagit flera åtgärder för att begränsa dödsstraffet – men landet avrättar fortfarande flest i världen.

InBeijing Bulletin uppmärksammade gårdagens lagändring redan i augusti förra året, då den kom upp till diskussion i kinesiska medier.

Här är listan på de 13 brott som lagändring rör, och som tidigare kunde beläggas med dödsstraff:

* Smuggling av antikviteter
* Smuggling av värdefulla metaller
* Smuggling av sällsynta djur och djurprodukter
* ”Annan smuggling”
* Kvittobedrägeri
* Förfalskning av ekonomiska dokument
* Kreditbedrägeri
* Skapande av falska momskvitton för återbäring
* Sälja förfalskad moms
* Utlärning av kriminella metoder
* Stöld av antika kulturella artefakter
* Stöld av fossiler
* ”Annan stöld”

Antalet brott som kan resultera i dödsstraff i Kina är dock fortfarande 55, och landet beräknas avrätta i särklass flest människor i världen.

Duihua Foundation uppskattar antalet årliga avrättningar i Kina till 5 000 – fler än hela den övriga världen sammanlagt.

Även Amnesty International kom tidigare i år med en rapport som uppskattade antalet avrättningar i Kina till “tusentals, fler än resten av världen tillsammans”.

Räknat antalet avrättningar i förhållande till befolkningsmängd är det dock tiotalet länder som är värre än Kina.

Dödsstraffet har också ett starkt stöd bland Kinas befolkning.

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 800 andra artiklar? Överväg då att prenumerera på InBeijing Premium, eller att stödja sidan via Patreon eller Swish (073-0705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

3 Comments

  1. Har följt Yao Jiaxins trafikolycka. Märker hur mina vänner vill se Yao avrättas för att ge samhället “rättvisa”. Tycker själv att det är rätt tragisk att folk hyllar när någon har blivit dödsförklarad…

    Å andra sidan hyllade amerikanare när Osama dog…

1 Trackback / Pingback

  1. Dödsstraff i Kina | Celsius-bloggen

Kommentera