Tårgas och 231 arresterade vid protester i Hongkong

Under fredagen samlades stora folkmassor i Hongkong för att protestera i samband med 14-års-dagen för den gamla brittiska kolonins överlämning till Kina.

Det slutade med våldsamheter, tårgas och 231 arresterade demonstranter.

Det är oklart hur många som deltog i de årliga och på förhand planerade demonstrationerna. Polisen säger 58 000, men organisatörerna menar att 218 000 personer fanns i marschen, som startar vid Victoria Park och slutar vid Hongkongs myndighetsbyggnader.

Oroligheter startade sedan en skara vägrat lämna området kring dessa byggnader då demonstrationen nått sitt slut.

Ett dödläge uppstod, som bröts efter några timmar då polisen använde tårgas för att skingra de kvarvarande demonstranterna. Flera personer handfängslades sedan för att köras iväg i polisfordon.

Av de 231 som arresterades släpptes alla – varav 52 mot borgen – efter att polisen tagit deras uppgifter.

Polisen säger att arresteringarna skedde för att återställa ordning och säkerhet, samt motverka trafikstörningar.

Andra, bland annat en lagstiftare, menade att demonstranterna bara genomförde en lugn sittning, och att arresteringarna var ogrundade.

Bilder från demonstrationen visar kinesiska kommunistpolitiker i satans skepnad, vid sidan av det mer självbestämmande Taiwans flagga.

Över huvud taget är arresteringar likt dessa ovanliga i Hongkong, som fick behålla bland annat demonstrationsrätten efter överlämningen från Storbritannien till Kina 1997.

Sedan dess har protestmarscher hållits på årsdagen av överlämnandet 1 juli, vilka allmänt allmänt som en indikation på allmänhetens nöje eller missnöje med politikerna.

Årets deltagarantal var det högsta på flera år, och berodde bland annat på ett lagförslag om att minska folkets möjlighet att genom röstning påverka vilka som ska sitta i stadens lagstiftande organ.

Klagomål framförs också om att den nuvarande regeringen i Hongkong låter sig påverkas för mycket av ledarna i Peking, vilket enligt många minskar den politiska friheten.

En annan ständig källa till ilska är de höga fastighetspriserna, som gör att många unga inte har råd att köpa bostad och därmed också får svårt att gifta sig.

Omkring hälften av alla Hongkongs invånare bor i allmännyttiga bostäder.

Finansparadiset Hongkong är nämligen det av alla världens utvecklade länder med störst inkomst- och klasskillnader.

Här liknar prisnivåerna de i västra Europa, men ändå sattes stadens första minimilön till just under 30 kronor i timmen tidigare i år.

Unga vuxna och gamla är de grupper där fattigdomen ökar snabbast, och enligt en rådgivande byrå till regeringen lever nu 1,26 miljoner av stadens 7 miljoner invånare i fattigdom.

Det är oklart vilket mått som används, och regeringens egna uppskattning av fattigdom sträcker sig endast till 760 000 personer – vilket också visar på de skilda världar som stadens politiker och invånare lever i.

Allt detta fick deltagarna i en 1 juli-demonstration att för första gången kräva att Hongkongs nuvarande högsta politiska ledare Donald Tsang ska avgå.

Varningar har utfärdats om att allmänhetens missnöje i Hongkong nu närmar sig rekordnivåerna under 2003.

Då tågade en halv miljon hongkong-bor på gatorna, vilket fick regeringen att avstå från en ny “nationell säkerhetslag”, och den dåtida politiska högsta ledaren att avgå.

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 800 andra artiklar? Överväg då att prenumerera på InBeijing Premium, eller att stödja sidan via Patreon eller Swish (073-0705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

3 Comments

    • Kina försöker locka till sig Taiwan med samma koncept som man kör i Hongkong; “ett land, två system”.

      Ledarna på Taiwan har dock – hittills – sagt ifrån, dels av rädsla för att hamna under kinesiskt politiskt inflytande just som Hongkong.

      En taiwanesisk flagga kan alltså ses som en en uppmaning av typen “på Taiwan är de modigare, vi borde göra likadant”, eller “Taiwan har sin självständighet, men det har inte vi, och det är tack på grund av er politiker”.

  1. Det skulle vara mer intressant att veta hur många det var som firade hissandet av den Kinesiska flaggan på Bauhinia-torget samma dag istället. Det såg ut som en stor och väldigt glad skara Hong Kong-bor. 58 000 missnöjda kan man hitta i en 6-miljonersstad vad du än frågar om. “Alla som tycker vi borde förbjuda bebisar från lokaltrafiken räcker upp en hand”, du lär garanterat hitta 58 000 hk-bor, vissa rännandes med skyltar med huggtandsbeprydda bebisar.

Kommentera