Kina kan bygga upp till 500 nya kolkraftverk innan år 2030

Medan många i Sverige ser på klimatförändringarna som en fråga om flygresor och sugrör av plast, uppmärksammade Greenpeace i en text under gårdagen den enskilt viktigaste frågan för huruvida mänskligheten kan stoppa den globala uppvärmningen. Nämligen hur många hundra nya kolkraftverk Kina kommer att bygga under det kommande årtiondet.

China Electricity Council (CEC), en inflytelserik organisation som representerar Kinas kraftindustri, har bett landets myndigheter om tillstånd att bygga mellan 300 och 500 kolkraftverk till år 2030.

Mer specifikt så rekommenderar CEC en övre gräns på 1 300 gigawatt vad gäller den kinesiska kolkraftens kapacitet år 2030. Det är en kapacitet som är 290 gigawatt högre än i dag, och således utgör en ökning med närmare än fjärdedel under de kommande tolv åren.

Eller som Greenpeace formulerar det – två nya kolkraftverk varje månad fram till 2030, en utveckling som helt på egen hand äventyrar de globala klimatmålen:

The cap would enable China to build 2 large coal power stations a month for the next 12 years, and grow the country’s capacity by an amount nearly twice the size of Europe’s total coal capacity.

If this happens it could single-handedly end any chance of keeping global warming below 1.5C, and also conflicts with the 2C target, with even a conservative analysis of the goal requiring that China cut its coal capacity by roughly 200GW by 2030.

Greenpeace jämför sedan den planerade utvecklingen i Kina med olika scenarion för global uppvärmning. För att temperaturökningen ska kunna hållas under två grader är såväl International Energy Agency som China National Renewable Energy Center överens om att kapaciteten vid Kinas värmekraftverk måste minska med 200 gigawatt mellan år 2020 och 2030.

Enligt Greenpeace egna uträkningar måste kapaciteten i Kinas kolkraftverk vidare sjunka med cirka 350 gigawatt mellan år 2020 och år 2030, till en nivå på 680 gigawatt, för att det ska vara möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

Men enligt det förslag som CEC nu lägger fram ska kapaciteten alltså istället öka med nästan lika mycket, för att år 2030 vara nästan dubbelt så hög som vad Greenpeace beräknar möjligt om målsättningen på 1,5 grader ska kunna hållas.

Greenpeace rapport tilläger att kolkraftverk med en kapacitet på 130 gigawatt i skrivande stund är under byggnation i Kina. Som en jämförelse har alla kolkraftverk i Tyskland en sammanlagd kapacitet på 50 gigawatt, och de i Polen 30 gigawatt.

Greenpeace understryker samtidigt en annan farlig aspekt med att bygga så pass många nya kolkraftverk som Kina planerar: det faktum att de är nybyggda innebär även att de inte kommer att stängas inom de närmaste årtiondena.

Det är dock viktigt att konstatera att dessa planer ännu inte har godkänts av Kinas myndigheter, som just nu överväger förslaget från CEC. Men även om tillåtelse till full expansion av 390 gigawatts kapacitet till år 2030 inte ges, så är det givet CEC:s inflytande otänkbart att myndigheterna skulle kräva en minskning av kolkraften innan detta år.

Denna graf från Greenpeace är tveklöst den enskilt viktigaste för att stoppa jordens klimatförändringar. Grafen visar utvecklingen för kapaciteten av Kinas kolkraftverk, samt hur kapaciteten skulle behöva utvecklas för att nå olika klimatmål.

År 2030 är här nyckelåret med anledning av att Kina enligt Parisavtalet avgav ett vagt löfte om att sluta öka utsläppen av koldioxid omkring år 2030.

Trots att Kina i många sammanhang framhålls som någon slags ansvarstagande förebild vad gäller klimatet så är sanningen närmast den motsatta, vilket jag tidigare bland annat förklarat i en lång artikel för Expressen.

För samtidigt som USA och Europa enligt Parisavtalet lovade minska sina utsläpp med 25 respektive 40 procent under närmsta åren, så insisterade Kina på rätten att fortsätta öka sina utsläpp fram till år 2030. Detta trots att Kina redan står för cirka 30 procent av världens koldioxidutsläpp, vilket är mer än USA och Europa tillsammans.

Bland annat AFP har plockat upp gårdagens rapport från Greenpeace, vilket lett till artiklar med rubriker som “Push for more coal power in China imperils efforts to fight climate change, researchers say“.

För den som vill dyka ner ytterligare i Kinas klimatåtaganden rekommenderas den nya rapporten “How is China managing its greenhouse gas emissions?” från China Power Project, tillhörandes tankesmedjan Center for Strategic and International Studies.

Där förklaras Kinas ökande andel av de globala koldioxidutsläppen såväl i text som i diagram som detta:

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 800 andra artiklar? Överväg då att prenumerera på InBeijing Premium, eller att stödja sidan via Patreon eller Swish (073-0705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

20 Comments

 1. Mycket oroväckande, samtidigt vill Kina ha sin del av klimatförstörelse per capita som alla andra redan kostat på sig… Hoppas att någon inflytelserik person i diktaturen kan räkna fram att det är billigare med solenergi.

  • Jag vet inte om det är Kina som vill ha sin del av klimatförstörelse per capita som andra redan kostat på sig. Däremot framstår det som självklart att partiet vill fortsätta utveckla ekonomin på bekostnad av miljön för att bevara sitt maktmonopol.

 2. Vad skall Kina med 300-500 nya kolkraftverk till? Handlar detta om bitcoin mining? Jag har försökt förstå detta med bitcoin utan att lyckas .Klart verkar dock vara att detta kräver enorma elmängder.,enligt en amerikansk artikel jag läste skulle så kallad bitcoinmining år 2020 dvs nästa år kräva all tillgänglig eleneri på jordklotet… Detta är ngt svårt att begripa för att uttrycka det milt

  • Tror inte detta är relaterat till mining av bitcoin, som är ganska hårt reglerat i Kina.

  • Det är för att industrin ska kunna expandera så att du och jag ska kunna köpa billiga produkter.
   Hälsningar S Sandberg

 3. Det är svårt att förstå varför den kinesiska ledningen har valt kollektivt självmord som det mål man strävar efter. Beror det på kunskapsbrist? Har inte Xi Jingpin ngn teknisk utbildning? Eller är detta fake? Jag kommer att tänka på Putin. För några år sedan uttryckte han att den globala uppvärmningen var bra eftersom det behövde bli varmare i Ryssland. Han blev bönhörd sommaren därpå då Ryssland härjades av skogsbränder.

  • För kommunistpartiet är det främsta målet alltid att bevara det egna maktmonopolet. Att riskera en minskad ekonomisk tillväxt genom att minska på kolanvändningen skulle samtidigt även innebära risken för minskad ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur potentiellt kan leda till oroligheter som utmanar partiets ställning. Därför är målsättning nummer ett att hålla ekonomin igång, vilket man är helt beroende av kolet för.

 4. Kolkraften är inte farligt bara man har modern avgasrening, endast CO2 o H2O, precis vad vi alla människor andas ut. Koldioxidemissionen utgör en mycket liten del av växthuseffekten och dess bidrag till jordens temperaturökning. några promille upp till max en procent. Studera Dr Heinz Hug med flera forskare samt Stefan–Boltzmanns lag och CO2 mättnadseffekt vid absorbtion av IR-strålning, endast 15 my i IR-bandet är relevant.

  • Ja visst, det där med att koldioxid bidrar till växthuseffekten är bara bluff va? Håll ditt pseudovetenskapliga skitsnack för dig själv.

  • Vi har ökat från 260 ppm till 410 ppm CO2 på 50 år. Anledningen varför man ser så lite C12 i atmosfären misstänker jag är att vi har en tröghet i systemet. C12 binds upp och låter mer C14 vara kvar i atmosfären. Det tar ett tag innan C12 frisläpps igen från mark.

  • Även om Kina är världsledande i förnyelsebar energi, så innebär det inte att utsläppen av koldioxid per automatik minskar. Problemet här är att även om grön energi ökar i mängd eller till och med andel av den totala energiproduktionen, så kommer sannolikt även konsumtionen av kol att öka samtidigt under flera år framöver, då den egentligen skulle behöva minska drastiskt och omedelbart.

 5. Det blir inte ytterligare 500 kolkraftverk till 2030. Det blir troligen minst 1.000.

  Vid en internationell konferens i höstas i Kina för folk från energibranschen med deltagare från många länder, redovisade de kinesiska företagsledarna planer för mer än 1.200 kolkraftverk i Kina och leveranser av 400 till andra länder, främst i Sydostasien. Innan 2030.

  I partiledningen ingår flera civilingenjörer. Sådan utbildning om verklighetens naturlagar är mycket ovanlig i västerländska regeringar. Kinas ledning har internt meddelat att de prioriterar kampen mot den fattigdom, som är det största miljöproblemet. Klimathotet förefaller de betrakta som en bluff.

  Således bygger man inga fler vindkraftverk, och de som finns på alltför långa avstånd från befolkningscentra, får inte kraftledningar för sin maxeffekt, eftersom dessa skulle utnyttjas mindre än 10 procent av tiden. Så oekonomiska investeringar gör man inte i Kina. Det innebär att av totala energiproduktionen i sådana vindkraftparker kan mindre än 75 procent tas tillvara.

  Kina satsar på kolkraft och kärnkraft. Ohämmat.

  • Intressant, och visst stämmer det att Kina också exporterar mycket kolkraft, särskilt till länder involverade i projektet med de nya sidenvägarna. Det har också upprepade gånger rapporterats om att Kina exporterar kolkraftverk av mycket sämre standard – det vill säga smutsigare – till andra länder, än vad man numera bygger på hemmaplan. Detta eftersom många länder längs med sidenvägen är fattigare än Kina, och vare sig prioriterar eller är i särskilt bra förhandlingsläge för att kräva bra miljöstandarder.

   Siffran 1 200 och 400 i andra länder är dock ny för mig. Har du någon länk till denna information, eller namn på konferensen som ägde rum i höstas?

 6. Konferensen hade en utförlig webbsite med program och abstracts, etc:

  The Thirty-Fifth Annual Pittsburgh Coal Conference. October 15-18, 2018 – Xuzhou, Jiangsu Province, CHINA.

  Den sidan är nu nedtagen. . .

  Finska Katternö redovisade en sammanställning av existerande och planerade kolkraftverk, som presenterades inför mötet i Paris 2015. Jag minns inte vilket nummer, men om du söker, tror jag du finner det. Fler har tillkommit sedan dess.

 7. Tragiskt att läsa om din okunskap i ämnet och rena gissningar som är fullständigt felaktiga. Även om en organisation lämnat ett förslag om att bygga fler kolkraftverk så är utgången mest trolig den omvända om man ska se till hur regeringen gjort hittills. Det är förbjudet att elda med kol i Peking sedan ett bra tag, jag satt själv på middag med VD för Pekings största energibolag som berättade om hur han skulle lösa det problemet med att inte få elda kol mera. Efter detta följde förbudet med till ytterligare mer än 26 städer i norra Kina. Dessa anläggningar konverteras till naturgas i steg ett och sedan en ny generation av småskalig lokal kärnkraft där avfallet är mycket mindre radioaktivt. Att bygga nya kolkraftverk kommer några som tjänat mycket stora pengar på detta förmodligen lobba för in i det sista då pengar är som droger för en del.

  • Hej Håkan. Kanske är det du som bör fundera en extra vända innan du med hull och hår sväljer vad “VD för Pekings största energibolag” säger. Hans arbetsgivare – kinesiska myndigheter – är säkert noga med vilken bild utlänningar ska få av Kinas inställning till kolkraft.

   Samtidigt noterade Greenpeace förra veckan att konsumtionen av kol har ÖKAT med 13 procent i Peking, vilket också lett till sämre luft: https://unearthed.greenpeace.org/2019/05/22/air-pollution-china-beijing-coal-2018/

   Du kan tro på kommunistpampen som bjuder dig på middag om du vill. Själv väljer jag att ta del av rapporter från Greenpeace och andra organisationer som inte är lika uppenbart jäviga i frågan.

Kommentera